People

Koku Konu’s biography, net worth, fact, career, awards and life story

Intro arquiteutu nixerianu
Is Architect 
From Nigeria 
Type Engineering 
Gender male

Koku Konu (Lagos, Nigèria, 19??) és arquitecte, teòric i comissari. Va estudiar al Canterbury College of Art. Actualment és director de DKR Associates i de la Creative Intelligence Agency a Lagos, que promou la creativitat en el camp de l’arquitectura i l’urbanisme.

Entre els seus projectes, destaquen Lagos 2000, una proposta de regeneració urbana pel centre d’aquesta ciutat i What is all the fss about? Eurotour 2000, un tour artístic, aquitectònic i cultural a través de sis països europeus.